Bridolog Kullanıcı Sözleşmesi

BRIDOLOG KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.bridolog.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden bridolog.com sistemine üye olunabilir. Her bridolog.com kullanıcısı, www.bridolog.com (“Bridolog.com”) ile akdetmiş olduğu işbu İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Tanımlar:
İşbu İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi metni içerisinde geçen;
a) Bridolog.com ve Site: www.bridolog.com web sitesini,
b) Kullanıcı: Bridolog.com’un sağladığı hizmetler faydalanan kişiyi,
c) Taraflar: Bridolog.com ile Bridolog.com’a üye olan Kullanıcı’yı,
d) Sözleşme: 3 Temmuz 2022 tarihli İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

3. Hizmetler
Bridolog.com, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan reklamcılık ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

4. Bridolog.com Kullanıcı Sistemi
 • Her Bridolog.com Kullanıcı’sı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • Her Kullanıcı’nın Bridolog.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Bridolog.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Bridolog.com, talep üzerine kullanıcının Bridolog.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Bridolog.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldururken şahsı adına doğru bilgileri vereceğini ve kullanıcı bilgilerini doğru ve güncel tutacağını kabul etmiş olur.
 • Bridolog.com, kullanıcı bilgilerinin eksik, yanlış ve/veya gerçeğe aykırı olduğunu tespit ederse ilgili kayıtları silebilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Bridolog.com kullanıcı bilgilerinin eksik, yanlış ve/veya gerçeğe aykırı olmasından dolayı oluşabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 • Bridolog.com kullanıcılarını hizmet ve projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Bridolog.com kullanıcılarının sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Bridolog.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden kullanıcılarına ulaşabilecek ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • Bridolog.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bridolog.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile ve/veya üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
5. Kullanıcı’nın Yükümlülükleri
Kullanıcı, Bridolog.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,
 • Kullanıcı, kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Bridolog.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Bridolog.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Bridolog.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Bridolog.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye firmalar ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bridolog.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Bridolog.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;
 • Bridolog.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Bridolog.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Bridolog.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Bridolog.com'un sorumlu olmayacağını;
 • Bridolog.com' da sunulan hizmetlere Bridolog.com tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Bridolog.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
 • Bridolog.com içeriğinde bulunan yazı, fotoğraf ve içeriklerden kaynak belirtmeden alıntı yapmamayı;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Bridolog.com'un sorumlu tutulamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Bridolog.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Bridolog.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve aksi halde söz konusu kötüye kullanım neticesinde Bridolog.com’un veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Bridolog.com’un bu kullanıcının üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
 • Bridolog.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Kullanıcı’nın rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Bridolog.com sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Bridolog.com'dan tazminat talep etmemeyi;
 • Bridolog.com'dan izin almadan Bridolog.com servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
 • Bridolog.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Bridolog.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Bridolog.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta ve yazılım virüsü gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
 • Bridolog.com sitesini kullanırken doğan haklar ve fonksiyonel bozukluklardan dolayı Bridolog.com’un sorumlu olmadığını ve Bridolog.com serverlarından ya da diğer kullanıcılarından virüs bulaşması, aygıtlarda hata oluşması durumunda kullanıcının kendi kullanım riskinde olduğunu;
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
 • Bridolog.com sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Bridolog.com’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.
6. Bridolog.com'a Tanınan Yetkiler
 • Bridolog.com sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini gereği gibi veya hiç yerine getirmemesinden sorumlu değildir. Kullanıcılar ile firmalar arasındaki hiçbir türlü sözleşme ve vaatten Bridolog.com sorumlu olmayacaktır.
 • Bridolog.com’un, kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
 • Bridolog.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Askıya alma ve durdurma işlemlerinden dolayı Bridolog.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Bridolog.com kullanıcıların üye olurken ve/veya site içerisindeki diğer formlarda belirtmiş oldukları e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya, promosyon ve reklam içeriklerini e-posta ve/veya SMS yoluyla kullanıcılara iletebilecektir. Kullanıcılar diledikleri zaman gönderim listesinden çıkma haklarını ellerinde tutmaktadır.
 • Bridolog.com üye ve/veya site içerisindeki diğer formlarda kullanıcıların paylaşmış olduğu telefon numarasından onlara ulaşarak Bridolog.com servisleri hakkında bilgi verebilecek ve/veya hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilecektir.
 • Bridolog.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
 • Bridolog.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Bridolog.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • Bridolog.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, fotoğraf, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Bridolog.com fotoğrafları ve içeriği değiştirme hakkını elinde tutmaktadır. Bridolog.com internet sayfasında bulunan fiyatların ve bilgilerin doğru ve tam olmamasından kaynaklanan problemlerden sorumlu tutulmayacaktır.
 • Bridolog.com, Kullanıcı’nın Bridolog.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden, sunulan hizmet ve ürünlerden Bridolog.com'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • Bridolog.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
 • Bridolog.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • Bridolog.com üye firmaların sağladığı içerikten sorumlu değildir.
7. Kanuni Zorunluluklar
İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Bridolog.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
Bridolog.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Bridolog.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir.

9. Mücbir Sebepler :
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bridolog.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

10. Muhtelif Hükümler
 • İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerliliğini koruyacak olup, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına uygun geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
 • Bridolog.com’un herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site'de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme ve Onay Metni ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Bridolog.com tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin Korunması Protokolü ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih
Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.